Tuyển dụng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2020

 03/08/2020 |  1342

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2020   I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Nhân viên may mẫu ...

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2019

 13/03/2019 |  2337

I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Ca trưởng cửa hàng Số lượng: 02 Địa điểm làm việc: ...

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2018

 29/09/2018 |  1367

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH DƯƠNG THỜI TRANG KELLYBUI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018 I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2018

 05/04/2018 |  1947

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2018 I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Nhân viên Thu ngân Số lượng: ...

Xem tiếp
Tin nhắn của bạn