Toàn cảnh hậu trường và show diễn của NTK Kelly Bui tại Shanghai Fashion Week A/W 2015/2016


khoảng 7 năm | 4170

Toàn cảnh hậu trường và show diễn của NTK Kelly Bui tại Shanghai Fashion Week A/W 2015/2016


Tin nhắn của bạn